تاريخ : پنجشنبه سی ام مرداد 1393 | 18:36 | نویسنده : کارشناسی آموزش ابتدایی |

شیوه نامه برگزاری دوره های آموزشی کتب جدیدالتالیف پایه چهارم ابتدایی سال 93

مشخصات دوره‌های آموزشی:

ردیف

عنوان دوره آموزشی

کددوره

ساعت دوره

1

بررسی و روش تدریس "ریاضی" پایه‌ی چهارم ابتدایی و بازآموزی مبانی علمی آن

91100505

30

2

بررسی و روش تدریس"مطالعات اجتماعی"پایه‌ی چهارم ابتدایی و بازآموزی مبانی علمی آن

91300209

24

 

 

نحوه‌ی اجرای دوره‌های آموزشی:

* 60  درصد ساعت دوره های ذکر شده در شهریور ماه و مابقی آن در مهر و آبان سال جاری برنامهریزی و اجرا می گردد.

*کارشناسی آموزش ابتدایی هر منطقه/ ناحیه، اسامی معلمان پایه‌ی چهارم اعم از شاغلین مدارس دولتی و غیر دولتی را جهت ثبت نام به کارشناسی آموزش نیروی انسانی منطقه/ ناحیه ارایه نمایند.

مکان اجرای دوره های آموزشی :

دوره‌های آموزشی نواحی شش‌گانه شهر اصفهان به صورت متمرکز در محل دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر به نشانی خیابان کاوه مقابل پایانه مسافربری  طبق جدول ذیل برگزار خواهد شد.

1-زمان اجرا درنواحی شش گانه شهر اصفهان

الف) آموزگاران شاغل در مدارس دولتی شهر اصفهان

 

 

الف) آموزگاران شاغل در مدارس دولتی شهر اصفهان

گروه

عنوان دوره

کد دوره آموزشی

مهلت ثبت نام

شرکت کنندگان

تاریخ اجرا

اول

ریاضی پایه‌ی چهارم ابتدایی

91100505

تا

6/6/93

آموزگاران پایه‌ی چهارم نواحی 2 ،5 و6

08/6/93

09/6/93

10/6/93

مطالعات اجتماعی" پایه‌ی چهارم ابتدایی

91300209

تا

6/6/93

آموزگاران پایه‌ی چهارم نواحی 1 ،3و4

دوم

ریاضی پایه‌ی چهارم ابتدایی

91100505

تا

6/6/93

آموزگاران پایه‌ی چهارم نواحی 1 ،3 و4

11/6/93

12/6/93

13/6/93

مطالعات اجتماعی" پایه‌ی چهارم ابتدایی

91300209

تا

6/6/93

آموزگاران پایه‌ی چهارم نواحی 2 ،5 و6

 

 

کارشناس آموزش نیروی انسانی موظف است با هماهنگی کارشناسی آموزش ابتدایی ناحیه  مربوط  نسبت به ثبت نام آموزگاران پایه چهارم ابتدایی در سامانه LTMS تا تاریخ6/6/93 اقدام نماید. بدیهی است پذیرش فراگیرانی که ثبت نام نشده اند توسط مرکز مجری مقدور نمی باشد

ب) آموزگاران شاغل در مدارس غیردولتی شهر اصفهان

* جهت آموزگاران شاغل در مدارس غیر دولتی رعایت مفاد بخشنامه شماره : 120/225439/1700 -  23/5/93   الزامی است .

گروه

عنوان دوره

کد دوره آموزشی

تاریخ اجرا

شرکت‌کنندگان

اول

ریاضی پایه‌ی چهارم ابتدایی

91100505 30

15/6/93

16/6/93

17/6/93

کلیه آموزگاران پایه چهارم شاغل در مدارس غیر دولتی نواحی ششگانه شهر اصفهان

(برای شرکت در دوره همراه داشتن معرفینامه کتبی از اداره آموزش و پرورش محل خدمت الزامی است)

دوم

مطالعات اجتماعی" پایه‌ی چهارم ابتدایی

91300209 24

18/6/93

19/6/93

20/6/93تاريخ : شنبه یکم شهریور 1393 | 15:31 | نویسنده : کارشناسی آموزش ابتدایی |

جدید ومهم و فوری

زمان سازماندهی با توجه به جدول زیر تغییر یافته

اطلاعیه جدید زمان ومکان سازماندهی نیروهای ابتدایی

 

 سلام و صلوات بر محمد و آل محمد با احترام،پيرو بخشنامه 250/76916-13/3/93 ،زمان ومكان سازماندهي نيروهاي ابتدايي مشمول سازماندهي ،طبق جدول پيوست اعلام مي گردد.مقتضي است مدير محترم آموزشگاه /مجتمع باعنايت به اهميت موضوع ، به نحو مطلوب به همكاران اطلاع رساني نمايند.خواهشمند است قبل از مشاهده جدول زمان بندي ،موارد ذيل به دقت مطالعه گردد:

 * حضور شخص همكار در روز سازماندهي ودر ساعت مقرر مورد تاكيد است.

*چنانچه همكارمحترمي به هرعلت در زمان مشخص شده نتواند مراجعه نمايد ،بايد فرد ديگري(همكارفرهنگي) راباوكالت نامه كتبي ،جهت انتخاب محل خدمت خود معرفي نمايد.درغير اين صورت اين كارشناسي ،محل خدمت فرد غايب را انتخاب نموده وهيچ گونه اعتراضي پذيرفته نخواهد شد.(نمون برگ وكالت نامه به پيوست بخشنامه ارسال مي گردد)

*همكاران محترم از آوردن همراه(همسر،فرزندو....)ويادخالت دادن ايشان درامر سازماندهي اكيدا خودداري فرمايند.

*همكاران قبل از زمان سازماندهي اطلاعات لازم جهت سازماندهي را كسب نمايند تادرروز سازماندهي در حداقل زمان ممكن ،محل تدريس خود راانتخاب نموده ،وقت ساير همكاران گرفته نشود وحقي ازكسي ضايع نگردد.

*چنانچه شخصي براساس امتياز خود محلي را انتخاب ننمايد ،حق انتخاب مجدد وي پس از آخرين نفر خواهد بود. * جهت كليه همكاران در روز سازماندهي ابلاغ موقت صادر خواهد شد.لازم است به محض دريافت ابلاغ موقت تدريس ،بلافاصله جهت هماهنگي هاي لازم وتحويل ابلاغ ،با مديران مربوطه تماس حاصل نمايند.

* كليه نيروهاي ورودي به ناحيه نيز با توجه به امتياز تاييد شده در كارشناسي آموزش ابتدايي ،طبق جدول پيوست در سازماندهي شركت نمايند.

*نقشه راهنماي مدارس ابتدايي(فايلword) وهمچنين امتياز نهايي همكاران به تفكيك جنسيت (فايل excel)در 2شيت جداگانه جهت اطلاع ،پيوست بخشنامه مي باشد.

*قابل توجه آموزگاران پايه چهارم:

*دوره ضمن خدمت كتب جديد التاليف پايه چهارم ،پس از سازماندهي نيروهاي ابتدايي برگزار خواهد شد كه زمان ومكان دقيق آن توسط كارشناسي ضمن خدمت، متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

 

جدول حضور همكاران دوره ابتدايي  در سازماندهي 94-93

رديف

همكاران

امتياز

زمان برگزاري

(روز-ساعت)

امتياز

زمان برگزاري

(روز-ساعت)

مكان

1

خواهران

از324 تا512

سه شنبه4/6/93

ساعت 8صبح

از 228 تا323

سه شنبه4/6/93

ساعت 3 بعد ازظهر

دبستان نرجس

2

خواهران

از 180 تا227

چهار شنبه5/6/93

ساعت 8صبح

كليه برادران

چهارشنبه 5/6/93

ساعت 3 بعد ازظهر

دبستان نرجس

3

خواهران

از پايين ترين امتياز تا 179

پنج شنبه6/6/93

ساعت 8صبح

.................

.................

.................

دریافت فایل مشخصات مدارس ناحیه

 

نقشه ناحیه

 

وکالتنامه به همکار

 

امتیاز همکارانتاريخ : شنبه یکم شهریور 1393 | 14:1 | نویسنده : کارشناسی آموزش ابتدایی |

جناب آقاي ماشااله عزيزي مدير محترم آموزشگاه شهداي خوراسگان

با سلام و احترام  و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
 

با عنايت به تعهد و تجارب ارزنده شما و به استناد موافقت شماره 5074/م/1400/ص-26/5/93 اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان ، به موجب اين ابلاغ از تاريخ 27/5/93به سمت معاون آموزش ابتدايي پست شماره 638-9-106 منصوب مي شويد .
اميد است با توكل به خداوند متعال و توسل به ائمه اطهار (عليهم السلام ) و توجه ويژه به وصاياي ارزشمند حضرت امام خميني (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري (مدظله العالي ) با جلب مشاركت، همكاري و همفكري حداكثري كارشناسان و صاحب نظران عرصه تعليم و تربيت در تصميم سازي و تصميم گيري ،تمامي مساعي خويش را براي ارائه خدمات مطلوب آموزشي و پرورشي به كار گرفته و همواره در تحقق اهداف و سياست هاي وزارت آموزش و پرورش و دولت محترم تدبير و اميد با محوريت اعتدال گرايي و عقلانيت موفق باشيد.
 ضمنا در راستاي مسئوليتي كه به شما محول مي شود ، شايسته است موارد ذيل را به عنوان اصول اوليه فعاليتتان مورد توجه ويژه قرار دهيد :

1- اهتمام ويژه نسبت به آموزش و تقويت فرهنگ  نماز و برگزاري آن در مدارس
2- توسعه و ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در مدارس با استفاده از روشهاي صحيح و تاثيرگذار
3- اهتمام ويژه به تربيت ديني و اخلاق گرايي ،عقلانيت ،تدبير و اعتدال ، تقويت هويت ايراني - اسلامي دانش آموزان و قرار دادن آن در محور اساسي برنامه ها و فعاليت ها
4- افزايش كارايي و اثربخشي و ارتقاي مديريت آموزشگاهي با بهره مندي از مديران مجرب و توانمند،داراي مقبوليت و محبوبيت با رعايت اصل شايسته سالاري
5- مديريت بهينه منابع و مصارف ،افزايش بهره وري و استفاده حداكثري از مشاركت هاي مردمي
6- تلاش در جهت توسعه مستمر شايستگي ها و توانمندي هاي علمي ،حرفه اي و تربيتي همكاران و افزايش انگيزه آنان براي خدمت
7- نظارت جدي و مستمر بر فعاليتهاي آموزشي و تربيتي مدارس
8- همكاري و هماهنگي با ساير معاونين باعنايت به لزوم پرهيز ار كارهاي موازي
توفيق روز افزونتان را در انجام امور محوله و خدمت به نظام تعليم و تربيت كشور عزيز اسلاميمان از خداوند بزرگ مسئلت مي نمايم

علیرضا اعتباریان
مدير آموزش و پرورش ناحیه شش اصفهان


تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم مرداد 1393 | 14:47 | نویسنده : کارشناسی آموزش ابتدایی |
با احترام،پیرو بخشنامه 250/79234-17/4/93 با موضوع سازماندهی نیروهای ابتدایی ،به اطلاع می رساند اسامی همكاران مشمول سازماندهی جهت اطلاع آنان از امتیاز نهایی در تابلو اعلانات اداره آموزش وپرورش ناحیه 6 ازتاریخ19/4/93 نصب می باشد و همزمان دروبلاگ آموزش ابتدایی به آدرس educationjey.blogfa.com موجود می باشد.مسئولیت اطلاع رسانی دقیق وبه موقع این بخشنامه  به همكاران مشمول سازماندهی ،برعهده مدیر محترم آموزشگاه /مجتمع می باشد. 
تذكر:
*همكارانی كه نسبت به امتیاز خود اعتراض دارند  می توانند از تاریخ 21/4/93 لغایت 25/4/93   بادر دست داشتن مدارك ،شخصابه آموزش ابتدایی مراجعه نمایند.
*همكاران مشمولی كه به دلیل ناقص بودن مدارك ویا تكمیل نكردن فرم سازماندهی، امتیاز  آنها صفردرج شده است ودر زمان رسیدگی به اعتراضات مراجعه ننمایند ،سازماندهی آنان بر عهده آموزش خواهد بودوحق هیچ گونه اعتراضی را ندارند.  

برای دریافت لیست مشمولین در قالب اکسل کلیک نمایید

 تاريخ : پنجشنبه نوزدهم تیر 1393 | 0:0 | نویسنده : کارشناسی آموزش ابتدایی |
تاريخ : سه شنبه سیزدهم خرداد 1393 | 11:35 | نویسنده : کارشناسی آموزش ابتدایی |
تاريخ : دوشنبه دوازدهم خرداد 1393 | 11:6 | نویسنده : کارشناسی آموزش ابتدایی |
تاريخ : شنبه دهم خرداد 1393 | 13:50 | نویسنده : کارشناسی آموزش ابتدایی |
.: Weblog Themes By Salehon:.