آموزش ابتدایی ناحیه 6 اصفهان
 
مطالب واخبار آموزشي وپرورشي دوره ابتدايي
با احترام،پیرو بخشنامه 250/79234-17/4/93 با موضوع سازماندهی نیروهای ابتدایی ،به اطلاع می رساند اسامی همكاران مشمول سازماندهی جهت اطلاع آنان از امتیاز نهایی در تابلو اعلانات اداره آموزش وپرورش ناحیه 6 ازتاریخ19/4/93 نصب می باشد و همزمان دروبلاگ آموزش ابتدایی به آدرس educationjey.blogfa.com موجود می باشد.مسئولیت اطلاع رسانی دقیق وبه موقع این بخشنامه  به همكاران مشمول سازماندهی ،برعهده مدیر محترم آموزشگاه /مجتمع می باشد. 
تذكر:
*همكارانی كه نسبت به امتیاز خود اعتراض دارند  می توانند از تاریخ 21/4/93 لغایت 25/4/93   بادر دست داشتن مدارك ،شخصابه آموزش ابتدایی مراجعه نمایند.
*همكاران مشمولی كه به دلیل ناقص بودن مدارك ویا تكمیل نكردن فرم سازماندهی، امتیاز  آنها صفردرج شده است ودر زمان رسیدگی به اعتراضات مراجعه ننمایند ،سازماندهی آنان بر عهده آموزش خواهد بودوحق هیچ گونه اعتراضی را ندارند.  

برای دریافت لیست مشمولین در قالب اکسل کلیک نمایید

 


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه نوزدهم تیر 1393 توسط کارشناسی آموزش ابتدایی
نوشته شده در تاريخ سه شنبه سیزدهم خرداد 1393 توسط کارشناسی آموزش ابتدایی
نوشته شده در تاريخ دوشنبه دوازدهم خرداد 1393 توسط کارشناسی آموزش ابتدایی
نوشته شده در تاريخ شنبه دهم خرداد 1393 توسط کارشناسی آموزش ابتدایی
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هفتم خرداد 1393 توسط کارشناسی آموزش ابتدایی
نوشته شده در تاريخ دوشنبه پنجم خرداد 1393 توسط کارشناسی آموزش ابتدایی
نوشته شده در تاريخ شنبه سوم خرداد 1393 توسط کارشناسی آموزش ابتدایی


نوشته شده در تاريخ شنبه بیستم اردیبهشت 1393 توسط کارشناسی آموزش ابتدایی